Medisinsk Senter, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika - Tlf: 67 55 00 40 - E-post: bedriftslegen@medisinsk-senter.no