FOR FRISKERE ARBEIDSDAGER - OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

Ta kontakt med Medisinsk Senter:

Telefon: 67 55 00 40

eller

e-post: bedriftslegen@medisinsk-senter.no

Du finner oss sentralt i Sandvika nær jernbanestasjon og bussholdeplass, og med gode parkeringsmuligheter.