FOR FRISKERE ARBEIDSDAGER - OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

Ta kontakt med Medisinsk Senter:

Telefon: 67 55 00 40

eller

e-post: bedriftslegen@medisinsk-senter.no

Du finner oss sentralt i Sandvika. Les mer på våre hjemmesider:

www.medisinsk-senter.no
www.klinikkpluss.no